Introductie

Optimim staat voor OPTIMaal Implementatie Management.

Optimim houdt zich bezig met implementatie management vanuit de visie dat er in iedere organisatie een gezond spanningsveld is tussen de Mensen, de Middelen (geld, machines, IT, huisvesting etc.) en de Structuur (organisatievorm, processen etc.). Om tal van redenen kan de balans in dit spanningsveld verstoord raken bijvoorbeeld door de invoering van een nieuw IT-systeem, een fusie of reorganisatie of een nieuwe kijk op de procesvoering (Lean, 6 sigma) etc. Naar aanleiding van dergelijke veranderingen moet er opnieuw een balans gecreëerd worden tussen de factoren Mensen, Middelen en Structuur.

Omdat de belangen van deze drie factoren niet altijd overeen komen of zelf tegenstrijdig kunnen zijn, zal er een optimum in deze belangen gevonden moeten worden zodat alle drie factoren er beter van worden. Het begeleiden van dit veranderingsproces en het creëren van een nieuwe balans tussen de genoemde factoren is wat Optimim verstaat onder optimaal implementatie management.