Werkwijze

De implementatiemanagers van Optimim zien het als hun taak en uitdaging om het beste uit uw mensen te halen. Wat willen en kunnen uw mensen, wat motiveert ze en wat past het best bij ze. Op basis van deze kennis zoeken we de optimale afstemming tussen de organisatiestructuur, de benodigde middelen en de mogelijkheden van uw mensen. Hierbij toetsen we voortdurend of alle inspanningen voldoende bijdragen aan uw en ons uitgangspunt namelijk: het realiseren van uw organisatiedoelstellingen.

Implementeren is ons vak
Implementeren en implementatie begeleiding doen we daarom altijd zelf. Hierin zijn we volledig onafhankelijk. Op basis van onze kennis en ervaring zijn we in staat om onze werkwijze op een praktische wijze aan te passen aan uw wensen. Wij zijn niet gebonden aan vaste modellen of dogma’s die als een soort blauwdruk over uw organisatie worden gelegd. Echter, zoals Kurt Lewin (Psycholoog, 1890 - 1947) al opmerkte: ”Niets is zo praktisch als een goede theorie”. Onze aanpak is daarom zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde kennis, maar altijd vertaald in pragmatische oplossingen.